Training

Training

Het vakgebied Burger- en Publiekszaken is naast uitgebreid ook complex. Daarbij wordt circa 20% van de wetgeving jaarlijks aangepast c.q. bijgesteld.

Het is van groot belang dat de medewerkers binnen de afdeling Burger- en Publiekszaken op de hoogte blijven van de laatste wet- en regelgeving in het burgerzakenproces en de wetgeving vanuit het Ministerie van BZK.

Voor een gemeente is het belangrijk dat de uitvoering van de wettelijke taken goed gebeurt, door personen met kennis van zaken. Dat betekent dat u als medewerker of manager van Burger- en Publiekszaken permanent wil bijblijven en leren.

Samen met Segment ontwikkelden we een moderne leervorm met de inzet van e-learning.

Al meer dan 25 jaar is Segment h├ęt opleidingsinstituut voor de publieke sector. Met onze opleidingen, adviezen en trainingen ondersteunen wij het streven naar alsmaar verdere professionalisering. Of het nu gaat om de scholing van een enkele medewerker of een organisatiebreed advies- of leertraject, Segment heeft altijd toepasbare opleidingen en trainingen beschikbaar, en altijd vanuit de context van de klant. Segment is Cedeo gecertificeerd.

Wilt u meer informatie over ons gezamenlijke aanbod?

Kijk dan op de website van Segment voor het volledige aanbod gemeentespecifieke e-learning.